Logo

Fomento da utilización da maquinaria agrícola en réxime asociativo

Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020
Investimento: 597.126,67€
Axuda pública: 214.050,71€
Europa inviste no rural
Convocatoria 2023

Investimentos de agricultura de precisión e tecnoloxías 4.0

Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020
Investimento: 809.881,00€
Axuda pública: 300.000,00€
Europa inviste no rural
Programa financiado pola unión Europea – Next generation EU

Inversións en maquinaria agrícola en réxime asociativo

Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020. Medida 4.18
Orzamento: 192.438,84€
Axuda pública 76.975,54€
Europa inviste no rural
Convocatoria 2021

Investimentos en transformación e comercialización de produtos agrarios

Proxecto melloras tecnoloxicas en industrias de alimentación animal
C-14-PDR-23
Investimento: 712.068,65€
Axuda pública: 213.620,60€
Fondo Europeo agricola de desenvolvemento rural: Europa inviste no rural

Inversións en maquinaria agrícola en réxime asociativo

Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020. Medida 4.18
Orzamento: 250.000,00€
Axuda pública 100.000,00€
Europa inviste no rural
Convocatoria 2022

Páxina en construción